GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling
tirsdag d. 25.02.2020
kl. 18.00
Det gamle røgeri

1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. kassererens beretning
4. valg af bestyrelse Kasserer og formand er på valg
5. valg af suppleant Hans Vestergård ønsker ikke genvalg
6. valg af revisor. Erik Mathiassen modtager genvalg
7. Ingen indkommende forslag
8. indlæg af Kurt Smedemark på igangværende projekt. Afstemning om projektets videre førelse
9. ingen stigning af kontingent og liggeplads gebyr
10. EVT

efter generalforsamling er Lauget vært ved et mindre traktement.

FORMANDEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *