GENERALFORSAMLING 2020

Generalforsamling tirsdag d. 25.02.2020 kl. 18.00 Det gamle røgeri 1. valg af dirigent 2. formandens beretning 3. kassererens beretning 4. valg af bestyrelse Kasserer og formand er på valg 5. valg af suppleant Hans Vestergård ønsker ikke genvalg 6. valg af revisor. Erik Mathiassen modtager genvalg 7. Ingen indkommende forslag 8. indlæg af Kurt Smedemark…