Referat af generalforsamling

hjemmesiden, om hvem der var på venteliste, og hvad det kostede osv. Men iflg. persondataloven er dette ikke tilladt.
Lasse Jørgensen ville gerne at der blev serveret gule ærter næste år.

Formanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *